KBO speerpunt
welzijn en zorg

Welzijn en zorg

Een goede gezondheid is voor veel senioren belangrijk. Wij helpen senioren om vitaal en gezond ouder worden. Het gaat niet alleen om zorg. Het welzijn van senioren is net zo belangrijk. Denk aan goede voorzieningen in de buurt, een sterk sociaal netwerk, de goede ondersteuning van de mantelzorger, etc. Ook daar gaan we voor! Met een sterke belangenbehartiging, met verschillende projecten en door voortdurend het gesprek te voeren met de relevante organisaties.

Welzijn gaat over je goed voelen. Over aandacht voor de ander. En over hoe het écht met iemand gaat. Bijdragen aan andermans welzijn is niet ingewikkeld. Gebruik vooral de tips, voorbeelden en programma’s die we in de Academie al op een rijtje hebben gezet.
Zo heeft het programma Positieve Gezondheid een laagdrempelige manier om ervoor te zorgen dat mensen in een workshop zelf aan de slag kunnen met thema's die van belang zijn in hun leven, bijvoorbeeld zingeving. Ook kan je als ouderenadviseur meedenken over wat er in iemands omgeving mogelijk is op het gebied van zorg, veiligheid, vervoer of geldzaken. Allemaal randvoorwaarden die bijdragen aan het gevoel van welzijn. En maak het niet te ingewikkeld, er is al veel bruikbaar materiaal beschikbaar!

Zorg thuis

Ouderenzorg thuis ontvangen kan op verschillende manieren. Er zijn drie routes om de goede zorg en ondersteuning thuis te krijgen. Via de gemeente kunt u huishoudelijke zorg aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Mocht u meer medische zorg nodig hebben overleg dan met de huisarts en/of wijkverpleegkundige. Zij kunnen u helpen. Deze extra zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Meer informatie over de indicaties vindt u onder andere op CIZ.nl

Zorg op locatie

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan een opname in het verpleeghuis of verzorgingshuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging.

In een verzorgingshuis vindt u zorg en huisvesting wanneer u niet langer zelfstandig kunt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer u moet revalideren na ziekte of een ongeluk.

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die u geeft aan iemand met een ziekte of beperking. Misschien bent u ook mantelzorger, zonder dat u daar erg in heeft. U kunt dan recht hebben op vergoedingen, belastingvoordelen, hulp en steun. Als mantelzorger ontvangt u misschien van de gemeente een een mantelzorgcompliment of Mantelzorgwaardering. Ook kunt u een vergoeding krijgen voor parkeerkosten of reiskosten, u kunt een parkeerkaart of parkeervergunning krijgen en u kunt een aantal kosten die u moet maken om mantelzorg te kunnen verlenen, aftrekken van de belasting.

Mondzorg

We pleiten voor opname van mondzorg voor volwassenen in de basisverzekering en richten ons met andere partijen op bewustwording.
Ouder worden heeft ook invloed op uw gebit. Regelmatige controle bij de tandarts is aan te raden, ook als u een kunstgebit heeft. Een goede mondgezondheid hangt nauw samen met de algemene gezondheid en welbevinden. Er is een relatie tussen mondgezondheid en ziektes als diabetes, CVA, dementie, longontsteking, de ziekte van Parkinson en hart- en vaatziekten. Medicatiegebruik kan een extra risicofactor voor de mondgezondheid zijn.

Goede voeding

In Nederland hebben veel mensen, vaak zonder het te weten, last van ondervoeding. Vooral zieken en senioren. Als u niet voldoende eet, neemt de spiermassa af. Hierdoor verzwakt het lichaam, heeft u minder energie en kan sneller ziek worden. Dit willen we tegengaan. We participeren daarom in allerlei projecten, zoals 'Goed gevoed ouder worden'.

Ambassadeurs Positieve Gezondheid

De Ambassadeurs Positieve Gezondheid helpen mee om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in Nederland te verspreiden. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Kijk op de Academie voor meer informatie.