KBO speerpunt
veiligheid

Veilighheid

Internetveiligheid

Digitale criminaliteit neem toe. Criminelen sturen e-mails afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals gemeente, bank of supermarkt. Het doel van criminelen is om persoonlijke gegevens te stelen. Senioren zijn vaker slachtoffer van internetcriminaliteit. Wij willen alle senioren hier daarom weerbaar tegen maken.

Veilig pinnen

Het is belangrijk dat bankieren, elektronisch betalen en pinnen veilig gebeurt. KBO overlegt daarom met banken over beleid en maatregelen. We adviseren bedrijven en overheden. En we geven voorlichting aan onze leden. Ook volgen we de ervaringen van senioren met nieuwe betaalwijzen: is en blijft het veilig en gebruiksvriendelijk en blijft er een vangnet voor wie niet mee wil en kan doen?

Digitale veiligheid

Babbeltruc

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen met name senioren te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. KBO waarschuwt senioren met voorlichtingscampagnes, informatie en praktische adviezen.

Inbraak

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Vaak geeft het een onveilig gevoel als een onbekende in huis is geweest. KBO geeft tips en adviezen om inbrekers te weren. En werkt samen met de overheid om wijken inbraakbestendig te maken.

Woningoverval

De kans op een woningoverval is klein. Toch lijkt het erop dat senioren vaker een doelwit zijn omdat ze een gemakkelijker slachtoffer zijn. KBO werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met de politie om senioren te informeren en weerbaar te maken.

Brand

Brand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers vallen onder senioren die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom vindt KBO het belangrijk dat u weet hoe u brand kunt voorkomen en wát u moet doen als er toch brand ontstaat. Zorg dat uw woning brandveilig is en dat u werkende brandmelders in huis heeft. Binnen drie minuten kan een klein vuurtje tot een uitslaande brand leiden.