KBO speerpunt
Financiën

Koopkracht en financiën

Armoede

Aandacht voor armoede onder senioren is hard nodig. Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. Denk aan 85-plussers met heel weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten, aan gescheiden vrouwen en aan mensen die werkloos zijn geraakt na hun 55ste en niet meer aan het werk kwamen. Wij willen handhaving van de inkomensvoorzieningen, om AOW'ers niet onder het sociaal minimum te laten zakken.
Download het boekje "Ouderen doorbreken de stilte"

AOW

De zogeheten koppeling van de AOW moet blijven bestaan, zodat de AOW meestijgt met verhogingen van het minimumloon en andere uitkeringen. Ook weten we dat leven van alleen AOW of hooguit met een klein aanvullend pensioentje, bepaald geen vetpot is. Zeker als er hoge zorg- en woonlasten bijkomen. Wij brengen dan ook voortdurend onder de aandacht bij beleidsmakers en politici dat de groep senioren in die situatie groot is. We vinden dat deze huishouders extra financiële bescherming moeten krijgen. En er niet in koopkracht op achteruit mogen gaan.

Belastingen

De koopkracht van senioren en uitkeringsgerechtigden blijft al jaren achter bij die van werkenden. Daarom volgen en beïnvloeden wij jaarlijks de fiscale veranderingen, om te zorgen dat senioren niet fiscaal benadeeld worden en voldoende meedelen in compensaties en voordelen. Het doen van aangifte is voor veel senioren ingewikkeld, vanwege de digitalisering. Wij pleiten voor goede begeleiding bij die overgang. Én voor een vangnet voor de grote groep ouderen die niet (meer) digitaal vaardig wordt.

Financieel misbruik

De overheid schat dat jaarlijks ruim 34.000 65-plussers slachtoffers worden van financiële uitbuiting. Vaak gaat het om een familielid of bekende. Bijvoorbeeld een kleinkind dat helpt met internetbankieren en ook een iets voor zichzelf bestelt, of een dochter die ook haar eigen boodschappen betaalt van de betaalrekening van haar ouders. Het is belangrijk om hierop alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen. KBO geeft voorlichting en leidt veiligheidsadviseurs op om financieel misbruik te voorkomen.

Praat erover!

Als u zelf financieel wordt uitgebuit, praat er dan over met iemand die u vertrouwd. Of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800-2000.
Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. U kunt ook naar dit nummer bellen als u een 'niet pluis'-gevoel heeft bij familie of vrienden.

Koopkrachtontwikkeling

Onze belangenbehartiging is gericht op een solidaire en leefbare maatschappij, waarin oud en jong omzien naar elkaar. Maar veel senioren worden onevenredig geraakt door kabinetsmaatregelen. Hun koopkracht blijft al jaren achter. We willen dat de noodzakelijke financiële lasten voor iedereen te dragen zijn. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen.

Pensioen

Op basis van het pensioenakkoord van kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties gaat ons pensioenstelsel flink op de schop. Wij vinden het een goede zaak dat er meer perspectief op pensioenindexatie (meestijgen van pensioen met de prijzen) lijkt te komen, maar vinden toch dat het uitzicht op een koopkrachtig pensioen nog steeds onvoldoende is in het wetsvoorstel van het kabinet.

Werk

Geluk en voldoening hangen, naast inkomen en status, samen met werk. Voldoende werk voor 50-plussers is nog belangrijker geworden sinds het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De algemene werkloosheid daalt momenteel, maar helaas nauwelijks onder langdurig werkloze 50-plussers. Deze werklozen verdienen extra inzet en een goed vangnet. Ook voor werkzoekende, niet-uitkeringsgerechtigde 50-plussers moet aandacht zijn. Denk aan senioren die het solliciteren maar hebben 'opgegeven'. Er blijft te veel talent en kennis onbenut.