naar top button

KBO Krachtig ouder worden

Krachtig ouder worden

De Seniorencoalitie is een samenwerkingsverband tussen ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL. Zij laten de stem van de groeiende groep ouderen nog krachtiger horen. In Den Haag maar ook regionaal en lokaal.
Ouderen zijn onmisbaar in onze samenleving. Het aantal senioren in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Dat is een positieve ontwikkeling: we leven langer en blijven langer vitaal.
Met 'Krachtig ouder worden: praat vandaag over morgen' voert de Seniorencoalitie een brede, maatschappelijke dialoog in een ouder wordende samenleving.

De Seniorencoalitie organiseert de komende drie jaar regionale en lokale bijeenkomsten voor 60-plussers om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe er wordt gekeken naar de toekomst en wat we daarvoor zelf kunnen doen of waar we anderen bij nodig hebben. Zij praten met u samen over het belang van behoud van de eigen regie, eigen mogelijkheden benutten, het belang van vitaliteit en het benutten van hun potentieel voor de samenleving. Bent u erbij in Groningen op 13 november a.s.?
Binnenkort kunt u zich aanmelden. Doe mee!

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de websites:
www.deseniorencoalitie.nl
www.praatvandaagovermorgen.nl